2 januari 2022 kerkdienst Pelgrimskerk

voorganger: mw. P.J. Versteeg
organist: dhr. B. ‘t Hart
ouderling:
diaken: mw. A.G. Visser
lector: mw. J.M. van Zanten

Liturgie

Preek

Pelgrimskerk in de sneeuw