20 maart kerkdienst Pelgrimskerk

voorganger: ds. H.U. de Vries
Lector: mw. J.M. van Zanten
Diaken: mw. M.J.C. Hellema
Ouderling: dhr. G. Oud

instrumentalisten :
Daniel Lee, viool;
Maria ’t Hart, viool;
Kalle de Bie, cello;
orgel Rocus van den Heuvel,

zang:
Ireen van Bijnen, sopraan
Nelleco Aalders, alt;
Walter Heeroma,tenor;
Bert Schreuder, bas;
cantor-organist:Bert ’t Hart

In de muzikale dienst van deze zondag worden delen uit de Missa brevis Sancti Joannis de Deo (‘Kleine
Orgelmesse’) van Joseph Haydn (1732-1809) ten gehore gebracht.

Liturgie

Preek Joh. 12, 20-33