25 sept 10.30 uur Pelgrimskerkgemeente Amsterdam Buitenveldert

Oecumenische dienst met de Goede Herder

Wereldwinkel aanwezig.     

voorgangers: ds. H.U. de Vries en pastor A. Koot
ouderling: mw. L. Meyer
diaken: dhr. D. Westra
orgel: mw. Sigrid Bøgebjerg-Haffmans
lector: mw. P. Versteeg
m.m.v. het parochiekoor van De Goede Herder

Liturgie