27 juni kerkdienst Pelgrimskerk

voorganger: ds. H.U. de Vries
organist: dhr. D. Visser
solist: dhr. B. ‘t Hart
ouderling: mw. S. Langbroek.
diaken: dhr. J.P. Haalebos
lector: mw. J.M. van Zanten

Liturgie

Preek Marcus 521-43 (002)