28 mei Pinksteren, Pelgrimskerkgemeente Amsterdam Buitenveldert. HA. Cantatedienst.

In deze feestelijke pinksterdienst wordt muziek ten gehore gebracht van de Engelse
componist Herbert Howells (1892-1983), o.a.delen uit diens Collegium Regale, een werk
geschreven voor het koor van King’s College te Cambridge (1947)

voorganger: ds. H.U. de Vries
ouderling: mw. L. Meyer
diaken: mw. A.G. Visser
lector: mw. J.M. van Zanten
organist;_Wiebren Jonkers

koor: Vocaal ensemble Linguae atque Cordis,
o.l.v. Bert ’t Hart

ten gehore:
koor: kyrie en gloria (uit Collegium Regale,Herbert Howells)
koor: ‘Holy Spirit, ever dwelling’ (melodie: Herbert Howells; tekst: Timothy Rees, 1874-1939)
koor: Sanctus en Benedictus (uit Collegium Regale, Herbert Howells)

Liturgie

preek Rom. 8 1-4 en 9-11 (PInksteren 2023)