3 juli Pelgrimskerk- de Goede Herder

Oecumenische dienst in de Goede Herder.