3 juli Pelgrimskerk- de Goede Herder

Oecumenische dienst in de Goede Herder.

voorganger: ds. H.U. de Vries
m.m.v. het herenkoor van De Goede Herder
ouderling: dhr. G. Oud
diaken: dhr. D. Westra
orgel: Sigrid Bøgebjerg-Haffmans
piano: Bert ’t Hart en Sigrid Bøgebjerg-Haffmans
lectoren: mw. L. Sebelon en dhr. K. de Vries

Liturgie

preek Luc. 10