30 oktober Pelgrimskerkgemeente Amsterdam Buitenveldert.

In deze cantatedienst gedenken wij degenen
die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn.
Tijdens de dienst zullen de vocale gedeeltes
uit de ‘Funeral Sentences’ van Henry Purcell
ten gehore gebracht worden.

voorganger: ds. H.U. de Vries
organist: dhr. W. Jonkers
ouderling: mw. L. Meyer
diaken: dhr. D. Westra
lector: mw. S. Langbroek
cellist: mw. M. Bakker

Liturgie