Programma in de veertigdagentijd

25 februari 2024 – 2e week van de 40 dagen

Petrus Veertigdagentijdkalender.
Stille tijd
Wie ‘Stille Tijd’ houdt brengt een bepaalde tijd alleen met God door. Door te bidden, uit de Bijbel te lezen, of te mediteren over een tekst. Ter inspiratie: Op de website van de Protestantse Kerk Nederland petrus.protestantsekerk.nl vind je op de online-kalernder-veertigdagentijd Voor elke dag een tekst om te lezen. Dan weten we ons verbonden met vele mensen door het hele land die dit ook doen.

De veertigdagentijd is een periode van bezinning en inkeer op weg naar Pasen. In deze periode willen we met elkaar een aantal activiteiten vormgeven die te maken hebben met het thema ‘De Kracht van Stilte”.
Iedere week is er een activiteit om met elkaar inhoud te geven aan de veertigdagentijd. Activiteiten vinden plaats in de Kruiskerk (Van der Veerelaan 30A), de Paaskerk (Augustinuspark 1) en de Titus Brandsmakerk (Westelijk Halfrond 1).

In de tweede week van de veertigdagentijdzijn er de volgende activiteiten:

Zondag 25 februari
10.00 uur 2e zondag van de 40 dagen: Reminiscere
Dinsdag 27 februari
19.30 uur Tweede avondgebed in de veertigdagentijd
Orde voor het Avondgebed
Locatie: Paaskerk
Woensdag 28 februari
15.00 uur Met het oog op zondag – voorbereiding op zondag 3 maart
We lezen Jeremia 26
Locatie: Paaskerk
Zaterdag 2 maart
09.30 uur Meditatieve wandeling in de bijbelse beeldentuin van de parochie Joannes de Dooper in Hoofddorp.
In de voormalige kloostertuin van de zusters franciscanessen in Hoofddorp zijn meer dan 50 indrukwekkende hedendaagse Bijbelse beelden en beelden van heiligen te zien, van de kunstenaars Karel Gomes (1930-2016) en Antoinette Otten (1961).
De wandeling is gedeeltelijk in stilte en we staan stil bij enkele beelden die betekenis hebben voor de veertigdagentijd. Er is ook ruimte voor uitwisseling.
We vertrekken om 9.30 uur bij de Paaskerk en zijn tegen 12.00 uur terug.
Vooraf aanmelden bij Anne Marie Dees, amdees1966@gmail.com of 06 183 549 31

3 maart 2024 – 3e week van de 40 dagen

Veertigdagentijd – op weg naar Pasen