René de Reuver: “Dat mensen buiten slapen, is godgeklaagd”

Protestants Perspectief

Ds. René de Reuver


De Bijbel roept ons op vreemdelingen lief te hebben en recht te doen, weet scriba René de Reuver. Voor God telt elk mens. Daarom komt de Protestantse Kerk op voor vluchtelingen. En dat is geen loos statement.

De wereld staat in brand, en ook in Nederland stapelen de problemen zich op. Kunnen we de energierekening nog blijven betalen? Is er een woning voor jonge mensen? Te midden van al onze eigen sores rammelen vluchtelingen aan onze deur. Durven we hen in de ogen te kijken en verder te helpen? Juist nu, nu de overheid steken laat vallen en we zelf ook zorgen hebben?

Solidariteit

Zoals we solidair zijn met Oekraïne en niet buigen voor de Russische druk, zo komt het er ook op aan rond vluchtelingen en ontheemden. Het is godgeklaagd dat een beschaafd en ontwikkeld land als Nederland niet voor fatsoenlijke opvang kan zorgen voor mensen in afwachting van hun status. Ook mensen voor wie geen plek in Nederland zal zijn omdat ze niet in aanmerking komen voor een status, verdienen in de tussentijd menswaardige opvang.

Juist nu we zelf in onze welvaart en welzijn worden bedreigd komt het aan op karakter en onderliggende waarden. Durven we verder te kijken dan ons eigen hachje? Durven we de migrant die op onze deur klopt te zien als naaste?

Opkomen voor vluchtelingen

Op deze website is al lange tijd de volgende tekst te lezen:

De Protestantse Kerk komt op voor vluchtelingen. In Nederland door te strijden voor een menswaardig bestaan voor ongedocumenteerden en uitgeprocedeerden. Wereldwijd door niet weg te kijken van de problemen aan de Europese grenzen, maar organisaties die bootvluchtelingen opvangen te ondersteunen. En door hulp te geven aan vluchtelingen en ontheemden in Irak en Syrië, maar ook vergeten gebieden als Zuid-Sudan.

Letters op een scherm zijn nietszeggend zolang er niet daadwerkelijk actie wordt ondernomen. De kerk laat zien – net als tal van andere organisaties gelukkig – dat dit wel kan. Hiervan zijn hartverwarmende voorbeelden te zien in het land.

Opvang Oekraïners

Nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak, kwam al snel een stroom van vluchtende mensen op gang. Gelukkig stelden veel mensen hun hart en hun huis open. In Nederland hielpen lokale kerken bij de opvang. De Kamper aanpak liet zien dat het kan: samen met de lokale overheid zijn honderden mensen via de kerken in Kampen ondergebracht. Daarnaast kan Kerk in Actie door de huidige giro555 actie hulp bieden aan vluchtelingen in Oekraïne zelf en omliggende landen.

Noodopvang vluchtelingen

Nu Ter Apel overloopt, springen ook lokale kerken bij. Mensen die eerst buiten moesten slapen onder een tentdoek vonden via INLIA een tijdelijke plek bij lokale kerken in Groningen en omstreken. Zo zijn er kerkgebouwen in o.a. Zuidlaren, Zeerijp, Vries, Assen, Groningen, Wildervank, Borger, Veendam en Hoogezand omgebouwd tot huiskamers, slaapkamers en eetzalen als noodopvang voor vluchtelingen die anders in Ter Apel buiten moeten slapen.

Woonruimte statushouders

Daarnaast wordt door Kerk in Actie samen met de overheid nagedacht hoe kerken, volgens het Kampense model, statushouders kunnen opvangen. Dat is het project ‘De Thuisgevers’ waarbij de kerk voor een half jaar woonruimte beschikbaar stelt aan statushouders, zodat zij alvast een leven kunnen opbouwen op de plaats waar de burgerlijke gemeente uiteindelijk voor een permanente woning zorgt.

Voor God telt elk mens

Dit alles wordt ondersteund doordat de landelijke kerk haar stem laat horen in het publieke debat en de overheid bij de les houdt. Uiteindelijk is het de verantwoordelijkheid van de overheid om ervoor te zorgen dat mensen die op zoek zijn naar veiligheid een (t)huis vinden in Nederland.

De Protestantse Kerk komt op voor vluchtelingen. Het staat op onze site, niet als een loos statement. Deze letters op het beeldscherm gaan over levens van mensen zoals jij en ik. Ook zij zijn geschapen naar Gods beeld. Voor God telt elk mens. De Bijbel inspireert ons en roept ons op vreemdelingen lief te hebben en recht te doen, met oog voor de waardigheid van ieder mens als schepsel van God.

Ds. René de Reuver

Scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

 


bron: Protestantse Kerk – Vindplaats van hoop, geloof en liefde