Het licht schijn in de duisternis….

GASTCOLUMN

Ds. René de Reuver


Boodschap van ds. René de Reuver naar aanleiding van de persconferentie op 14 december 2021: “Het is goed dat predikanten en kerkenraden nu alvast nadenken, als dat al niet gebeurd is, over hoe ze vorm willen geven aan de kerstvieringen – met name in de kerstnacht – binnen de zojuist afgekondigde maatregelen.”

Het oecumenisch leesrooster reikt voor kerstnacht een lezing uit Jesaja aan: ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.’ Een prachtige hoopvolle tekst. Het liefst wil je deze tekst laten klinken in een goed gevulde en feestelijk verlichte kerk, terwijl het buiten donker is en de nacht valt.

Veel gemeenten zullen er door de verlenging van de avondlockdown voor kiezen om de feestelijke kerstnachtdienst niet op het gebruikelijke tijdstip door te laten gaan, met pijn in hun hart. Ik hoop van harte dat gemeenten in onderling goed overleg tot een gezamenlijk gedragen beslissing komen die past bij hun gemeente.

Natuurlijk wordt ook dit jaar weer gezocht naar alternatieven: de kerstnachtdienst verplaatsen naar een vroeger tijdstip, een online viering of een kerstnachtwandeling. Ook dit jaar vindt u vast en zeker een passende vorm om het evangelie te vertolken, zodat het licht van Kerst kan schijnen in deze verwarrende en donkere tijd. Ook al kost deze creativiteit en veerkracht om alternatieven te bedenken u, net als mij, dit jaar veel meer moeite. De rek is eruit. De veerkracht is op. We hadden zo gehoopt dit jaar de geboorte van Jezus weer uitbundig met elkaar te kunnen vieren.

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) komt zo spoedig mogelijk met een advies voor de komende periode. Toch is het goed dat predikanten en kerkenraden nu alvast nadenken, als dat al niet gebeurd is, over hoe ze vorm willen geven aan de kerstvieringen – met name in de kerstnacht – binnen de zojuist afgekondigde maatregelen.

Het voelt ongetwijfeld gemankeerd: niet op het gewenste tijdstip, geen feestelijk volle kerk, niet uit volle borst kunnen zingen. Maar laten we ons hierdoor niet uit het veld slaan. We lezen in de Bijbel keer op keer dat God zich op de meest onverwachte momenten kenbaar maakt, juist in een duistere wereld en in donkere momenten. De geboorte van Jezus is daar een voorbeeld van. Laten we, hoe we de kerstnacht en de kerstdagen ook vieren, ons dan ook vasthouden aan de woorden van Jesaja:

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht.
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen:
Wonderbare raadsman, Sterke God, Eeuwige vader, Vredevorst.
(Jesaja 9:1, 5)

Ik wens ons allen gezegende vieringen toe, als Licht in een donkere nacht!

Ds. René de Reuver

Scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

 


bron: Petrus-Protestantse Kerk