Veertigdagentijdkalender ‘Alles komt goed’

Interview

Ds. Marco Batenburg


Vanaf 2 maart dagelijks de online-versie van de Veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk bekijken door aanmelding bij petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender


‘Alles komt goed’ is het thema van de veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk. Het is niet altijd makkelijk te geloven in een hoopvolle toekomst. “De Veertigdagentijd zet me erbij stil dat het toch waar is,” aldus preses ds. Marco Batenburg. “Het kómt goed! Omdat Christus deelt in alle menselijke nood en dood, én daaruit is opgestaan.”

Wat zeggen de woorden ‘alles komt goed’ jou, op weg naar Pasen?

Het kan goedkoop klinken, voortdurend komen dingen niet goed. Er is in onze levens, in de wereld om ons heen, ontstellend veel gebrokenheid en ellende. Tegelijkertijd zet juist de Veertigdagentijd me erbij stil dat het toch waar is. Het kómt goed! Omdat Christus deelt in alle menselijke nood en dood, én daaruit is opgestaan.

Je schreef de overdenkingen in de Stille Week. Hoe geef je die week zelf vorm?

De Stille Week heeft voor mezelf grote betekenis. In Gouda komen we in de Sint-Jan iedere avond samen voor een korte viering, met ruimte voor stilte, muziek, zang en een overdenking. Op Witte Donderdag vieren we het avondmaal, en ook op Goede Vrijdag is er een dienst. Deze week brengt ons bij het hart van het evangelie en dat maakt me heel dankbaar. Tegelijk voel ik me als voorganger ook altijd stamelen als ik probeer hier woorden aan te geven. Daarom ben ik zo dankbaar voor de liederenschat van de kerk, hoe dichters de eeuwen door woorden hebben gegeven aan het werk van Christus. Een lied dat mezelf altijd weer aanspreekt is ‘Die in de dood gebonden lag’ van Maarten Luther (Gezang 203; Liedboek 1973).

Hoe kunnen wij als kerk de hoop van Pasen doorgeven in de wereld?

Het is belangrijk om ons als kerk ervoor in te spannen dat het verhaal van kruis en opstanding verteld blijft worden. Er ligt hier een grote opdracht, nu steeds minder mensen bekend zijn met de inhoud van de Bijbel. Met ‘The Passion’ wordt een groep binnen de samenleving bereikt, maar het is ook goed om je als gemeente in eigen dorp of stad te bezinnen op wat je kunt doen om te zorgen dat het Paasverhaal blijft klinken.

Daarnaast denk ik ook aan een tekst uit 1 Korinthe 15. In dat hoofdstuk dat helemaal over de opstanding van Christus en onze opstanding gaat, luidt het slotvers: Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn (vers 58). Pasen zet ons dus met beide benen in het leven om daar onze roeping te vervullen. Met een nieuwe oriëntatie: door Christus’ kruis en opstanding weten we van verlossing, vergeving en hoop. Wat is het mooi om daar af en toe iets van te delen met de mensen die God op onze weg brengt.

Waar zie jij tekenen van het koningschap van Jezus?

Ik moet denken aan de werken van barmhartigheid, betekenisvolle daden waarmee mensen elkaar dienen. In deze wereld wordt iets zichtbaar van het koningschap van Jezus waar mensen zulke daden van liefde verrichten. Dan gaat het niet om grote, in het oog springende dingen. Het kan om iemand gaan die opstaat tegen onrecht, om een politicus die het goede zoekt voor de samenleving, een mantelzorger, iemand die haar buurvrouw naar het ziekenhuis rijdt. In zulke eenvoudige gebaren zie ik tekenen van het koningschap van Christus, die kwam om ons te dienen.

Wat betekent een hoopvolle toekomst voor jou?

Christus’ opstanding is voor mij de enige garantie dat deze wereld niet naar de vernieling gaat, maar naar de vernieuwing. Daarom is Pasen ook het grootste feest dat we als kerk vieren. Er is hoop, midden in een hopeloze wereld. Dát die hoop er is, moet me telkens weer worden aangezegd. Daarom ben ik ook zo dankbaar voor de gemeente, voor de kerk. Want daar, in het midden van de gemeente, wordt het me telkens weer verkondigd: Gods Rijk komt, Zijn toekomst breekt door!

Kalender bestellen

Ds. Marco Batenburg, preses van de generale synode en predikant van de Goudse Sint-Jansgemeente, schreef de dagelijkse overdenkingen in de Stille Week voor de veertigdagentijdkalender.


bron: Protestantse Kerk – Vindplaats van hoop, geloof en liefde