VANDAAG

Gerrit Oud

COLUMN


‘Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.’ (Luc 4:21)

Amen. Dat had er nog op kunnen volgen, want dit was de tekst van Jezus’ preek in de synagoge van Nazaret. Hij was op de sabbat naar de synagoge gegaan in de plaats waar hij was opgegroeid. Hij las voor uit de profeten, het begin van Jesaja 61: ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’ En toen hield hij zijn preek: één zin. En wat voor een preek! Kom daar nou nog eens om. Je hebt niet eens de tijd om de pepermunt uit je zak te halen. En toch zit alles erin.

Vandaag. Wanneer uitspraken in het evangelie naar Lucas beginnen met het woord ‘Vandaag’ gaat het om iets bijzonders. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien. Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen. Vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn. Alles staat in het teken van het hier en nu, iedere dag weer. Vandaag horen we deze woorden, ons toegezegd. Het goede nieuws is altijd actueel, Vandaag is nu.

Deze schrifttekst. De armen brengt hij het goede nieuws, het nieuws dat zij nog niet bezaten. Wie gevangen waren maakt hij hun vrijlating bekend, bevrijding van de knellende band van de wet. Blinden laat hij zien, blind als zij waren voor Gods goede schepping. Onderdrukten gaf hij de vrijheid, onderdrukt als zij waren door de zonde. En dit alles om een genadejaar van de Heer uit te roepen, om Gods koninkrijk zich baan te laten breken. Vandaag.

In vervulling. Met deze woorden maakt Jezus de woorden van zijn preek concreet. Het visioen van de profeet is vandaag, hier en nu, in deze wereld werkelijkheid geworden. Later is nu. Heden, vandaag is de schrifttekst vervuld, gaat het paradijs open, ligt Gods koninkrijk als een gave voor ons open. Voor ons als armen, als gevangenen, als blinden en onderdrukten, wie de ogen opengaan voor Gods goede schepping. Vandaag.

Zingen: lied 530

Gerrit Oud
Amsterdam, 5 juni 2020Synagoge in Kapernaüm uit de 4e eeuw,

gebouwd op de fundamenten van de synagoge uit de tijd van Christus