Die voet toch: misschien lastig, maar wel nodig …

Saskia de Jong

COLUMN


Nu iedereen in Nederland door de coronacrisis thuis zit en/of werkt, kun je ‘zwemmen’ in nieuws: tv, (internet)radio, internet, … : informatie over het coronavirus zelf, het verloop van het virus in de rest van de wereld, de situatie in ons land, etc. Je kunt het vergelijken met Dagobert Duck, die in zijn geldpakhuis zwemt.

Maar ook wordt er al langere tijd gesproken in de media over schulden en hoe dat nu toch aan te pakken. Al een enkele jaren wordt er gesproken over het eenvoudiger maken om de beslagvrije voet te berekenen. Voor mensen met schulden is het niet altijd makkelijk om de noodzakelijke informatie in te leveren, zodat deze beslagvrije voet goed berekend wordt. Ik ben overigens niet echt gecharmeerd van het wetsvoorstel voor deze vereenvoudiging, maar dat terzijde.

Vanuit mijn werk als bewindvoerder heb ik vaak met de beslagvrije voet te maken: een aantal cliënten hebben schulden, maar ook omdat er nog al eens beslag worden gelegd op het inkomen van een cliënt. Hieronder vertel ik meer over de berekening van deze beslagvrije voet. Wel moet ik daarbij opmerken, dat ik hieronder van een “gewone” situatie uitga. Want kleine nuances zijn mogelijk, zoals een reiskostenvergoeding, die erbuiten zou kunnen vallen; maar wat een schuldeiser/deurwaarder op grond van de wetgeving niet zomaar zal willen toestaan.

Deze beslagvrije voet, die ook weleens (ten onrechte) belastingvrije voet genoemd wordt, moet ‘garanderen’ dat je voldoende van je inkomen overhoudt om de vaste lasten te betalen. Hoewel in de media toch wel de indruk wordt gewekt, dat het een ‘vreselijk’ moeilijke berekening is, is dat meestal toch niet zo.
Op de website van de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders (www.kbvg.nl) kun je een handig (en betrouwbaar) rekenhulpmiddel vinden, waarmee je voor jezelf of misschien iemand anders een beslagvrije voet kunt berekenen. Het enige, dat verder nodig is voor de berekening, zijn de huurspecificatie, zorgpolisblad en de voorschotbeschikking van de toeslagen. Deze stukken moeten meegestuurd worden tezamen met de berekening (die je kunt printen/downloaden).
Het bedrag, dat uit de berekening volgt, is jouw beslagvrije voet.
Wanneer je vervolgens dit bedrag van je netto-inkomen (dat op je bankrekening wordt gestort) aftrekt, blijft het bedrag over dat gebruikt kan worden gebruikt om een betalingsregeling aan te gaan.

De normbedragen van de bijstandswet (= Participatiewet) worden gebruikt als basis voor deze berekening. In de eerdergenoemde rekenhulp zijn deze al verwerkt.
Bij een hoog inkomen kan het bedrag wellicht tegenvallen: het gebruik van de geldende bijstandsnorm voor jouw situatie én de beperkte kostenposten, die ingevoerd moeten worden, zorgen hiervoor. En ja, een(reguliere) bijstandsuitkering is niet zoveel: € 1.052 euro (incl. 5% vakantiegeld) voor een alleenstaande. Voor een echtpaar/samenwonenden/gezin is het € 1.503,31 (incl. 5% vakantiegeld).

Door echter met deze berekening ‘te wapperen” naar een schuldeiser kun je de druk weerstaan, die zij zullen proberen uit te oefenen om méér te krijgen, dan wat volgens de beslagvrije voet mogelijk is.
Door vast te houden aan de beslagvrije voet bescherm je jezelf (uiteindelijk) tegen nog meer financiële problemen, die zullen gaan volgen àls je die beslagvrije voet niet gebruikt.

Als er meerdere schulden zijn, dan is de steun c.q. hulp van iemand, die je kent en die mee wil denken of een derde, zoals de schuldhulpverlening, handig. Die laatste kunnen ook “slechts” helpen door middel van budgetgesprekken.

Tot slot:
Ik hoop, dat we “snel” weer gewoon naar de kerk kunnen gaan. Het is mooi, dat via RTV Amstelveen de “corona”- kerkdienst wordt uitgezonden; maar ik mis de ‘echte’ dienst toch wel (en het koffiedrinken erna). Maar het is nu even niet anders: ik behoor immers ook tot de groep van kwetsbaren. Hoewel het weliswaar niet mogelijk is om elkaar te ontmoeten, is er ook nog de telefoon …

Een hartelijke groet voor u allemaal!

Saskia de Jong, 27 maart 2020