Amstelveengebed – bid je mee?

Donderdag 25 april, 19.15 uur

Op donderdag 25 april zien we u / jou graag om mee te doen aan het “Amstelveengebed”, van 19.15 tot 20.00 uur in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30A Amstelveen.

We hebben dan een korte interkerkelijke gebedsbijeenkomst, als onderdeel van “Geloven in Amstelveen”. We doen dit één keer per maand op de vierde donderdag van de maand. In 2024 houden we dit Amstelveengebed telkens van 19.15 tot 20.00 uur in de Kruiskerk. De bijeenkomst wordt afwisselend door iemand van één van de kerken in Amstelveen voorbereid.

Tijdens deze gebedsbijeenkomsten bidden we voor Amstelveen en de kerken en kerkelijke activiteiten in Amstelveen. Dat doen we omdat we Gods zegen willen vragen om de gaven die ons door God zijn geschonken te kunnen delen met de mensen in Amstelveen, een plek te bieden waar iedereen welkom is, en daar te zijn waar deze gaven Amstelveen en haar inwoners goed kunnen doen.

Van harte welkom!  Marleen Jongeneel (m.jongeneel@solcon.nl)