Overzicht vieringen


Do/ 6 april Witte Donderdag

Eerste collecte: Diaconie, Stichting Wereldhuis
Tweede collecte: Kerk, Eredienst en pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
19:30 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
19:30 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Pelgrimskerkgemeente
19.30 uur: ds. Harmen de Vries, orde van dienst
Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: Hans Dornseiffen  (Paasviering op Witte donderdag)


Vr/ 7 april Goede vrijdag

— geen collecten —

Kruiskerk
20.00 uur The Crucifixion van John Stainer, uitgevoerd door de cantorij en gastzangers, Cucifixion tekstboekje
Paaskerk
19:30 uur: ds. Barbara de Groot en ds. Harmen de Vries, cantatedienst m.m.v. vocaal ensemble Linguae atque Cordis, orde van dienst
Pelgrimskerkgemeente
De dienst vindt plaats in de Paaskerk
’t Huis aan de Poel
14.30 uur: pastor Jan Adolfs en ds. Coosje Verkerk, oecumenische dienst in het Restaurant
Vreugdehof
15.00 uur: Ellen Kok


Za/ 8 april Stille zaterdag

— geen collecten —

Kruiskerk
21:00 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Paaskerk
21:00 uur: ds. Barbara de Groot, orde van dienst
Pelgrimskerkgemeente
Geen dienst


Toelichting op de 1e collecte: Stichting Wereldhuis

In het Wereldhuis willen ze een positieve bijdrage leveren aan het leven van ongedocumenteerde mensen in Amsterdam – op alle mogelijke manieren. Het Wereldhuis creëert een plek waar mensen op adem kunnen komen en de ruimte krijgen voor het vertellen van hun verhaal. Zo verkent het Wereldhuis samen de mogelijkheden om een volgende stap te kunnen zetten. Wat daarvoor nodig is, verschilt van persoon tot persoon. Bij de één is het allereerst een bord warm eten, terwijl een ander vooral baat heeft bij Nederlandse les of hulp bij het opbouwen van een netwerk. Het Wereldhuis verkent met hun bezoekers hun mogelijkheden en talenten om hen zo weer eigenaar van hun eigen verhaal te maken.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte.

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Wereldhuis.


Toelichting op de 2e collecte: Eredienst en pastoraat in onze gemeente

Als Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (Kruis- en Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daarbij zijn we op zoek naar verbinding tussen geloof en het alledaagse leven. Hier zetten we ons met onze pastores gezamenlijk voor in. Met onze wekelijkse vieringen en sinds kort ook door onze financiële steun om vieringen in de Vreugdehof te continueren; voorts door om te zien naar elkaar en onze buurtgenoten, vanuit geloof, hoop en liefde. Onder andere met uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit bekostigen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte.

Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v . Eredienst.


Overzicht collecte-opbrengsten 4e kwartaal 2022 >