Overzicht vieringen


Zo/ 10 september

Eerste collecte: Diaconie, Stichting Beninami
Tweede collecte:  Kerk, PKN: kinderen en jongeren, goed voorbereid met hen op weg

Kruiskerk
10.00 uur: zie Paaskerk
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot en ds. Roel Knijff; intrededienst ds. Esther Weijenberg, orde van dienst
19.30 uur: Taizéviering
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard, Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: dhr. Gerrit Oud, orde van dienst
Kapel VU mc
10.00 uur: Maria Berends – van Hoek
Vreugdehof
10.30 uur: Ushi Janssen

Vr/ 15 september

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: dhr. Wim Vreeken


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2023 >