Overzicht vieringen


Zo/ 11 februari

Eerste collecte:  Diaconie, Stichting stoelenproject
Tweede collecte:  Kerk, Vormings- en toerustingswerk in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: mevr. Ria Keijzer, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds.  Esther Weijenberg, themaviering
19.30 uur: Taizé viering, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. P. de Jager, Barneveld
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: dhr. Gerrit Oud, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Bram Oudenampsen

Vr/ 16 februari

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: ds. Anneke Buitenbos


Toelichting op de 1e collecte: Stichting stoelenproject al meer dan 30 jaar een gezamenlijke missie
Het Stoelenproject is in 1989 opgericht door een groep bezorgde Amsterdammers, die het onverdraaglijk vond dat er in een maatschappij als de onze, mensen in de winter op straat moesten slapen. En deze Amsterdammers besloten niet naar de overheid te wijzen, maar zelf een bijdrage te leveren aan de oplossing van het probleem. In de kern zijn we nog steeds diezelfde club mensen: een zeer gemêleerde groep vrijwilligers van alle leeftijden, gezindten, mannen en vrouwen, van alle kleuren van het politieke spectrum. Maar we hebben 1 ding gemeenschappelijk: we vinden allemaal dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijke maaltijd en een warm en veilig dak boven zijn hoofd.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Stoelenproject


Toelichting op de 2 collecte: Vormings- en toerustingswerk in onze gemeente
Ook in de komende periode wil onze gemeente een bron van inspiratie blijven, door rond het thema “Leren en bezinnen” momenten te creëren van bezinning en verdieping, voor alle leden van onze gemeente. Zo zijn er diverse Bijbelkringen en gespreksavonden, alsmede bijeenkomsten voor meditatief bijbellezen,  meditaties, boekbesprekingen en lezingen. Ons doel: geestelijke groei, want zo sta je steviger, krijg je kleur. De opbrengst van deze collecte wordt onder meer aan deze activiteiten besteed.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/ome/givt-app/
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Vorming en toerusting