Overzicht vieringen


Zo/ 16 juni

Eerste collecte:  Diaconie, Kinderfonds Mama’s
Tweede collecte:  Kerk, Wijkwerk

Kruiskerk
10.00 uur: n.n.b. orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Esther Weijenberg, maaltijd van de Heer, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. J.P. Ouwehand, Ilpendam
Pelgrimskerkgemeente
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, Heilig Avondmaal, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Maria Berends – van Hoek
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep

Vr/ 21 juni

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: ds. Coosje Verkerk (Schrift en Tafel)


Toelichting op de 1e collecte: Kinderfonds mama’s
Waarom MAMAS?
In Zuid-Afrika zijn het vooral de vrouwen die verantwoordelijkheid nemen en in actie komen om kinderen in barre armoede structurele zorg te bieden. In hun omgeving worden deze vrouwen respectvol ‘MAMAS’ genoemd. En wij doen dat ook, want deze titel past hun precies.
MAMA POWER
De kracht van moederliefde is ongekend. MAMAS weten wat een kind nodig heeft. MAMAS kijken niet weg als een kind in nood is. MAMAS nemen áltijd verantwoordelijkheid. Liefdevol, trouw en onverzettelijk. Wij noemen dat MAMA POWER en zetten onze MAMAS en PAPAS graag in het zonnetje.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. kinderfonds Mama’s


Toelichting op de 2 collecte: Wijkwerk
De bestemming van deze collecte is onder andere voor: muziek en bloemen in de kerk, een attentie voor zieken, wijkbezoek, het bijhouden van onze website, het samenstellen van de liturgieën en folders en voor kerkdienstgemist.nl. Via dit platform bent u live met de viering verbonden of kunt u er uitgesteld naar kijken. Dit alles voor de viering en de beleving van het geloof, waarbij iedereen is uitgenodigd tot volledige deelname. Wij geloven dat de boodschap van God met je meegaat, in Gods trouw en in naastenliefde, waardoor het leven van iedereen in positieve zin kan veranderen. Laten wij allen door middel van deze collecte een bijdrage aan dit werk leveren.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/ome/givt-app/
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkwerk