Overzicht vieringen


Zo/ 23 oktober

Eerste collecte:  Diaconie, Drugspastoraat
Tweede collecte:  Kerk, Eredienst en pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: drs. Bert Kozijn, Maaltijd van de Heer, m.m.v de Paaskerkcantorij, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
09.30 uur: ds. Roel Knijff, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Bram Oudenampsen
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep

Do/ 27 oktober

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. Renger Prent

Vr/ 28 oktober

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: Drugspastoraat
Wat men er ook van mag vinden, het gebruik van drugs is een feit. Het kent vele achtergronden, vaak ongelukkige, zelfs tragische. De risico’s van het gebruik, met name van harddrugs, zijn bekend. De weg terug is moeilijk. Drugs, vaak gezocht als bevrijding, vragen de vrijheid als prijs. Toch blijven ze lokken. Ook blijven problemen ontstaan, voor de gebruikers, voor hun omgeving.
De meningen verschillen: over wat goed is voor de drugsgebruiker, over maatregelen tegen overlast, over het aanpakken van de drugshandel. Maar over één ding zijn we het eens: Wie in nood is geraakt, moet hulp krijgen. God houdt van iedere mens, wie of wat die ook is.
We gaan belangeloos met hen mee op hun weg door het leven. We staan hen bij in hun dagelijkse zorgen, voor zover zij dat willen of nodig hebben. We bieden niet zozeer directe hulp maar wijzen eerder de weg naar de hulpverlening.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met  tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. v drugspastoraat.


Toelichting op de 2e collecte: Eredienst en Pastoraat in onze gemeente
Als Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daar zetten we ons met onze pastores gezamenlijk voor in, samen met u. Met onze wekelijkse vieringen en door om te zien naar elkaar en onze buurtgenoten. Betuig uw steun door een gift aan deze collecte

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: info Givt-app
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Eredeinst en Pastoraat.


Overzicht collecte-opbrengsten 1e kwartaal 2022 >