Overzicht vieringen


Zo/ 30 juni

Eerste collecte: Diaconie, Stichting Derde Wereldhulp
Tweede collecte:  Kerk, Communicatie in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: zie Paaskerk
Paaskerk
10.00 uur: ds. Esther Weijenberg en ds. Roel Knijff, Overstapdienst jongeren, orde van dienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. E.C. de Waard
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
10.00 uur: ds. Harmen de Vries, cantatedienst, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Eric Bras
Vreugdehof
10.30 uur: pastor Gerard Timmermans

Vr/ 5 juli

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: pastor Jan Adolfs


Toelichting op de 1e collecte: Stichting Derde Wereldhulp
Voor velen van jullie is de stichting SDWH een bekende stichting. Deze stichting zet zich in voor kansarme kinderen in India, om precies te zijn aan de oostkust van dit land. Elk kind wordt in het huis opgenomen, nadat ze al veel hebben moeten doorstaan op straat en met hun families en alle kinderen zijn ook al wees.
Wat de stichting voor ogen heeft, is om alle kinderen in veiligheid op te voeden, scholing te bieden en dat ze later op eigen benen zich kunnen redden, met een opleiding die bij hen past.
Dat de natuur op zijn kop staat ondervinden ze in India ook. Het kindertehuis heeft veel eigen grond waar ze veel groente en rijst verbouwen.
De afgelopen periode is er veel regen gevallen, meer dan andere jaren, waardoor delen van het rijstveld en de groente verloren is gegaan.
De inflatie van schoolspullen en kleding is ook goed te merken, de leiding in het huis heeft nu ook voor meisjes- en jongensondergoed gevraagd.
Het werk binnen de stichting staat niet stil, kunnen we weer op jullie rekenen?

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Derde Wereldhulp


Toelichting op de 2 collecte: Communicatie in onze gemeente
De kerk is in deze tijd geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze doelen en ons werk daarom actiever, professioneler en soms anders onder de aandacht brengen. Hoe kom je met mensen in contact om uit te vinden wat hún levensvragen zijn? Iedere tijd kent weer een verschillende aanpak. Nu vormen sociale media belangrijke platformen waar mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen gaan vormen. Maar ook op andere manieren willen we met de mensen om ons heen communiceren, denk bijvoorbeeld aan het maken van een serie podcasts. Met de opbrengst van deze collecte worden onder andere de vernieuwing/het beheer van de website, technische ondersteuning, de kosten van flyers en folders en onze fondsenwerving betaald.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/ome/givt-app/
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. PKN Zinzoekers