Overzicht vieringen


Zo/ 4 februari

Eerste collecte: Diaconie, Werelddiaconaat: Bangladesh beter bestand tegen klimaatverandering
Tweede collecte:  Kerk, Eredienst en pastoraat in onze gemeente

Kruiskerk
10.00 uur: ds. G. van Reeuwijk, orde van dienst
Paaskerk
10.00 uur: ds. Barbara de Groot en Nienke van der Heiden, theaterdienst
Pauluskerk
10.00 uur: ds. C.J. Rijsdijk, Montfoort
18.30 uur: ds. E.C. de Waard
Pelgrimskerkgemeente
10.00 uur: ds. Carel van der Meij, cantatedienst, orde van dienst
Kapel VUmc
10.00 uur: Benita Spronk
Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep

Do/ 8 februari

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: drs. Renger Prent

Vr/ 9 februari

’t Huis aan de Poel
14.30 uur: Geestelijk verzorger Wouter van den Braak


Toelichting op de 1e collecte: K.i.A.: Werelddiaconaat: Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh
Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven.
Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.
Lees meer op kerkinactie.nl/klimaatbangladesh

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 1e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/home/givt-app/
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 00005268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v Bangladesh


Toelichting op de 2 collecte: Eredienst en pastoraat in onze gemeente
Als Protestantse Gemeente Amstelveen – Buitenveldert (Kruis- en Paaskerk en Pelgrimskerkgemeente) zijn we dankbaar dat we uit Gods liefde mogen leven en die al delend mogen geven. Daarbij zijn we op zoek naar verbinding tussen geloof en het alledaagse leven. Hier zetten we ons met onze pastores gezamenlijk voor in. Dit doen wij met onze wekelijkse vieringen en onze financiële steun om vieringen ook elders in onze wijken mogelijk te maken, zoals in het ziekenhuis, in zorgcentra; voorts door om te zien naar elkaar en onze buurtgenoten, vanuit geloof, hoop en liefde. Onder andere met uw bijdrage aan deze collecte kunnen wij dit bekostigen.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met tikkie 2e collecte
Of geef via de Givt-app. Te downloaden op uw mobiele telefoon. Kijk voor meer informatie op onze website: https://pga-b.nl/ome/givt-app/
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Eredienst en Pastoraat