Cantate in de Kruiskerk

Zondag 25 februari, 16.30 uur

Op zondag 25 februari zal in de Kruiskerk, Van der Veerelaan 30A, de cantate van Johann Sebastian Bach Aus der Tiefen ruf ich zu dir in een vesper worden uitgevoerd. Ruim driehonderd jaar geleden werd de cantate door Bach gecomponeerd in Mühlhausen toen daar bij een brand veel huizen in as waren gelegd.

Aanvang van de vesper 16.30 uur, de toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld en gebruiken we om deze muzikale uitvoeringen in vespers voort te kunnen zetten.

De tekst van deze cantate (BWV 131) is gebaseerd op psalm 130, Uit de diepte roep ik naar U, o Heer. Het is een vroege cantate van Bach en heeft nog niet de opzet die zijn latere cantates kenmerkten. De cantate wordt vaak in het begin van de passietijd uitgevoerd omdat de psalm ons noodt tot inkeer en boetedoen.
Het vocaal ensemble Linguae atque cordis met solisten en een instrumentaal barok ensemble zorgen onder leiding van Bert ’t Hart de uitvoering.
De liturgische leiding heeft dr. Nienke Vos; zij is als docent vroeg-christelijke teksten verbonden aan de VU.