Kerkbalans – wat betekent de kerk voor u, voor jou?

Actie Kerkbalans Wat betekent de kerk voor u, voor jou? Waardenwolk Wat is de kerk u waard? Of… welke waarde geeft u de kerk? Wat de kerk u waard is gaat niet alleen om de financiële waarde maar waarde geven ook de belangrijkheid van dingen aan, de betekenis ervan. Om...

15 jan. Meeleven met elkaar

Korte rondzendbrief aan de gemeenteleden van de Pelgrimskerk nummer 29 (15 januari 2021)     Stoppen met de kerkdiensten   Al komende zondag 17 januari is er geen kerkdienst in de Pelgrimskerk. Voorlopig stoppen we met het houden van kerkdiensten....