Derde zondag van de herfst
Diaconale zondag in het kader van wereldvoedseldag

8 oktober 2023, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds. Anne Post
Ouderling: Rudie van Balderen
Diaken: Jellie Snijders
Lector: Paula Rose
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst