Tweede zondag van de herfst
Israëlzondag

1 oktober 2023, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds. Sieb Lanser
Ouderling: Henk van der Meulen
Diaken: Herma Hemminga
Lector: Lamke Sminia
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst