Eerste zondag van de herfst

24 september 2023, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds. Barbara de Groot
Ouderling: Saskia de Jong
Diaken: Conny Gaykema
Lector: Loes Oostenrijk
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst