Laatste zondag van de zomer, Startzondag

17 september 2023, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds. Roel Knijff
Ouderling: Mareke Kniep
Diaken: Herma Hemminga
Lector: Josje Dijkstra
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst