Vierde van de zomer

10 juli 2022, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds Lettie Oosterhof
Ouderling: Han Jongeneel
Diaken: Marijke van der Meulen
Lector: Lamkje Sminia
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst