Vijfde van de zomer

17 juli 2022, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: Eric Citroen
Ouderling: Geert Jaap Welsing
Diaken: Jellie Snijders
Lector: Benjamin Omta
Piano / orgel: Frits Heil

Kruispuntjes
Orde van Dienst