Trinitatis

12 juni 2022, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: drs Renger Prent
Ouderling: Han Jongeneel
Diaken: Jellie Snijders
Lector: Tonneke van der Mede
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst