Pinksteren

5 juni 2022, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds Roel Knijff
Ouderling: Rudi van Balderen
Diaken: Herma Hemminga
Lector: Marleen Jongeneel
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst