Zevende zondag van Pasen

29 mei 2022, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds Sieb Lanser
Ouderling: Geert Jaap Welsing
Diaken: Marijke van der Meulen
Lector: Henk van der Meulen
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst