Markus-passion, Reinhard Keiser

In de Kruiskerk, van der Veerelaan 30B, Amstelveen, wordt vrijdag 15 april 2022 om 20.00 de Markus-passion van Reinhard Keiser uitgevoerd door de Kruiskerkcantorij, aangevuld met gastzangers. Solisten zijn Jonathan Ploeg – tenor/evangelist, Nienke Oostenrijk – sopraan, Matthijs Mesdag – bas/bariton/Christus, Lester Lardenoye – countertenor. Het kistorgel wordt bespeeld door Cees van der Poel. Algehele leiding is in handen van Henk Trommel.

Op Goede Vrijdag wordt in de christelijke traditie de dood van Christus aan het kruis herdacht. Hiertoe zijn door diverse componisten passiemuziek geschreven.

Reinhard Keiser was rond 1700 componist en directeur van de opera in Hamburg en schreef meer dan 100 opera’s. Daarnaast schreef hij vele aria’s, duetten, cantates, grote oratoria en kerkmuziek.  De Markus-passion is overgeleverd in het handschrift van de grote Johann Sebastian Bach, die deze passie minstens drie keer heeft uitgevoerd. Bach heeft deze Markus-passion dan ook zeker als voorbeeld gezien voor zijn latere eigen passiemuziek.

De Markus-passion is een wat kleinere passie die zonder pauze wordt uitgevoerd.

Toegang is vrij, na afloop is een collecte waarvan de onkosten worden betaald.