PalmPasen

10 april 2022, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds Roel Knijff
Ouderling: Mareke Kniep
Diaken: Jellie Snijders
Lector: Josje Dijkstra
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst