Vijfde zondag van de veertigdagentijd

3 april 2022, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds Roel Knijff
Ouderling: Anita Winter
Diaken: Marijke van der Meulen
Lector: Flip Brink
Piano / orgel: Theo Griekspoor

Kruispuntjes
Orde van Dienst