Negende zondag van de zomer

Zondag 15 augustus 2021, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds Sieb Lanser
Ouderling: Saskia de Jong
Diaken: Marijke van der Meulen
Lector: Tonneke van der Mede
Organist: Frits Heil

Kruispuntjes
Orde van Dienst
Dienst terug kijken