Achtste zondag van de zomer

Zondag 8 augustus 2021, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds Sieb Lanser
Ouderling: Antoinette Kamsteeg
Diaken: Herma Hemminga
Lector: Lamkje Sminia
Organist: Frits Heil

Kruispuntjes
Orde van Dienst
Preek
Dienst terug kijken