Zevende zondag van de zomer

Zondag 1 augustus 2021, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds Jaap Doolaard
Ouderling & lector: Henk van der Meulen
Diaken: Lamkje Sminia
Organist: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst
Dienst terug kijken