Zesde zondag van de zomer

Zondag 25 juli 2021, 10.00 uur

Alleen online via Kerkdienstgemist

Voorganger: drs Renger Prent
Ouderling: Saskia de Jong
Diaken: Marijke van der Meulen
Lector: Loes Oostenrijk
Organist: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst
Preek
Dienst terug kijken