Vijfde zondag van de zomer

Zondag 18 juli 2021, 10.00 uur

Aanmelden verplicht voor eventueel bezoek aan deze dienst,

Hier vindt u de mogelijkheden
Kijk hier de dienst online via Kerkdienstgemist

Voorganger: ds Sieb Lanser
Ouderling: Mareke Kniep
Diaken: Herma Hemminga
Lector: Marleen Jongeneel
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst
Inleiding op Jefta
Preek
Dienst terug kijken