Tweede zondag na Epifani

16 januari 2022, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds Roel Knijff
Ouderling: Han Jongeneel
Diaken: Marijke van der Meulen
Lector: Flip Brink
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst
Kijk hieronder de dienst terug