Eerste zondag na Epifani

9 januari 2022, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds Roel Knijff
Ouderling: Saskia de Jong
Diaken: Herma Hemminga
Lector: Loes Oostenrijk
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst
Kijk hieronder de dienst terug