16 oktober 2022, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: dr. Bettine Siertsema
Ouderling: Mareke Kniep
Diaken: Jellie Snijders
Lector: Lamkje Sminia
Piano / orgel: Frits Heil

Kruispuntjes
Orde van Dienst