Zesde zondag van de herfst

23 oktober 2022, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: Ds Sieb Lanser
Ouderling: Saskia de Jong
Diaken: Anita Pfauth
Lector: Benjamin Omta
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst