Vijfde zondag van de herfst

Zondag 17 oktober 2021, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds Roel Knijff
Ouderling: Saskia de Jong
Diaken: Marijke van der Meulen
Lector: Lamkje Sminia
Piano / orgel: Frits Heil

Kruispuntjes
Orde van Dienst