Zesde zondag van de herfst

Zondag 24 oktober 2021, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds Sieb Lanser
Ouderling: Antoinette Kamsteeg
Diaken: Cor Omta
Lector: Josje Dijkstra
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst