Eerste zondag van de herfst

Zondag 19 september 2021, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Aanmelden verplicht voor eventueel bezoek aan deze dienst.

Voorganger: ds Fokko Omta
Ouderling: Anita Winter
Diaken: Jellie Snijders
Lector: Josje Dijkstra
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst