Eerste zondag van de herfst

Zondag 26 september 2021, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Aanmelden verplicht voor eventueel bezoek aan deze dienst.

Voorganger: dr Bettine Siertsema
Ouderling: Mareke Kniep
Diaken: Lamkje Sminia
Lector: Loes Oostenrijk
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst