Derde zondag van de herfst

Zondag 3 oktober 2021, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Aanmelden verplicht voor eventueel bezoek aan deze dienst.

Voorganger: ds Fokko Omta
Ouderling: Geert Jaap Welsing
Diaken: Lamkje Sminia
Lector: Tonneke van der Mede
m.m.v.: Cantorij
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst