Zesde zondag van Pasen

22 mei 2022, 10.00 uur

Online via Kerkdienstgemist te volgen

Voorganger: ds Barbara de Groot
Ouderling: Han Jongeneel
Diaken: Herma Hemminga
Lector: Paula Rose
Piano / orgel: Henk Trommel

Kruispuntjes
Orde van Dienst